Vernieuwing Jeugdhulp 2018

De nieuwe inkoopstrategie voor Amsterdam, Zaanstreek en Waterland is een grote verandering ten opzichte van de huidige situatie: gemeenten kopen jeugdhulp niet meer in op het niveau van producten of programma’s, maar op het niveau van te behalen resultaten. Hiervoor is een projectteam opgestart door Altra en De Opvoedpoli om het primaire en ondersteunende proces optimaal af te stemmen op de wijzigingen. Binnen dit traject ben ik verantwoordelijk voor de wijzigingen inzake sturing, informatie en registratie voor beide organisaties.
De doelstelling is om de benodigde wijzigingen voortvloeiend uit de nieuwe inkoopstrategie tijdig te implementeren binnen beide organisaties. Waarbij mijn scope zich beperkt tot sturing, informatie en registratie in samenwerking met de overige deelprojecten.
Het resultaat is gestandaardiseerde en uniforme inrichting de inkoopstrategie in beide EPD’s, zodoende het facturatie en berichtenuitwisseling vanaf start aansluiten op de nieuwe strategie, er kan worden gerapporteerd over kwaliteitsparamaters en bestaande stuurinformatie wordt aangepast op de gewenste situatie.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email