Procesoptimalisatie SEH

Procesoptimalisatie SEH – de aanleiding

Binnen een SEH zijn de meeste disciplines betrokken voor de patiëntenzorg. Ieder met een specifieke administratieve vraagstelling en soms zijn ook meerdere disciplines aangehaakt bij 1 patiënt. Dit zorgt ervoor dat de administratie complex is, dat er registraties gemist worden en dat dit financiële consequenties heeft voor de inkomsten van een SEH / ziekenhuis. Hierdoor is er de vraag ontstaan voor een procesoptimalisatie SEH.

De uitdaging

Binnen (en vooral buiten) de SEH lopen de processen niet altijd even gestroomlijnd. Gelukkig werken er toegewijde medewerkers om kwaliteit van zorg te leveren. De administratie is een tweede. De kwaliteit van de registraties is verre van optimaal, waardoor er indicatoren maar ook financiën gemist worden. Dit vraagt om een procesoptimalisatie SEH om gewenste verbeteringen door te voeren.

De aanpak

Het documenteren van bestaande (IST) en gewenste processen (SOLL) is de basis voor deze opdracht. Wat het extra complex maakt is dat een SEH een afdeling is, welke alle maatschappen raakt. Welke hierdoor een integraal onderdeel behoren uit te maken van het proces. Samen binnen de keten is een SOLL proces opgetekend en geïmplementeerd binnen de afdeling SEH en alle secretariaten van de maatschappen.

De Man Interim vervult de rol van procesmanagement consultant binnen deze opdracht.

De doelstelling

De doelstelling is een procesoptimalisatie SEH om de inkomsten van de SEH te optimaliseren. Geld krijgen voor daadwerkelijk geleverde zorg is een uitgangspunt, maar behoeft wel enige regie op de ketenprocessen.

Het resultaten

Het project heeft geresulteerd in diverse successen, te weten

  • De financiële businesscase is ruimschoots behaald. De verwachte benefits na procesoptimalisatie SEH zijn alleen al voor het eerst jaar ruimschoots overtroffen. Niet alleen leuk om zelf bij projecteinde vast te stellen, maar nog leuker om achteraf terug te horen van de afdeling Control. Om dit te bereiken hebben we de registraties van de zorg verhoogd en geborgd binnen de afdeling.
  • Benodigde aanpassingen zijn doorgevoerd aan het SEH systeem. Bijkomend voordeel, doordat de processen op orde en inzichtelijk zijn, de wensen ten aanzien van het SEH systeem duidelijk zijn, heeft de afdeling mee kunnen doen aan een pilot voor een nieuw EPD.

Meer weten?

Neem contact op met Bart de Man, De Man Interim.
Bart is telefonisch bereikbaar op 06-50 454 801, per e-mail op bart@dmi.nu.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email