Procesoptimalisatie EHH en CCU

Procesoptimalisatie EHH en CCU – de aanleiding

Een procesoptimalisatie EHH en CCU is nodig om de taken binnen de afdeling te optimaliseren voor de vereiste registraties en binnen de zorgketen. Voor een Eerste Hart Hulp (EHH) en Coronary Care Unit (CCU) komen patiënt met de ambulance binnen of komen van een andere afdeling. Dit kan zijn een SEH of een (poli) klinische afdeling. Patiënten van andere afdelingen missen veelal registraties en de registratie op de EHH en CCU zijn ook niet volledig. Bij ontslag of overplaatsing naar een klinische afdeling wordt dit wel vereist voordat een patiënt overgeplaatst kan worden. Mede hierdoor is de doorstroom van patiënten onvoldoende. Geen juiste afstemming over noodzakelijke registraties en langere ligduur patiënten zorgt voor extra werkdruk. Een procesoptimalisatie EHH en CCU is nodig om de taken binnen de afdeling te optimaliseren voor de vereiste registraties en binnen de zorgketen.

 

De uitdaging

De afdeling is bezig met een reorganisatie met beperking van arbeidsplaatsen, waarbij de processen aangescherpt dienen te worden. Waarbij de werkdruk extra hoog ligt, omdat de reorganisatie reeds is doorgevoerd.

De aanpak

Het documenteren van bestaande (IST) en gewenste processen (SOLL) is de basis voor deze opdracht. Vaststellen welke registraties minimaal vereist zijn voor opname en overplaatsing zijn de basis voor borging van de registraties binnen het proces. Dit voor zowel eigen registraties als minimale vereisten voor interne instroom can patiënten.

Tot slot zijn handvaten gegeven voor het zelfstandig kunnen implementeren van het proces op de afdeling en is er een functioneel beschrijving opgesteld voor noodzakelijke aanpassing binnen de wormflow van het EPD.

De Man Interim vervult de rol van procesmanagement consultant binnen deze opdracht.

De doelstelling

Doelstelling is om binnen 3 maanden de afdelingen EHH en CCU procesmatig te optimaliseren, waarbij voor de EHH een functioneel ontwerp moet komen voor acute zorg binnen het EPD, waar deze nu klinisch is georganiseerd.

Het resultaten

Dit resulteert in een procesherontwerp voor de EHH en een procesaanscherping voor de CCU, een functioneel ontwerp voor de EHH en een advies voor de implementatie hiervan.
De afdeling gaat dit zelf implementeren, tevens is het functioneel ontwerp gebouwd en gaat eind 2014 naar productie.

Meer weten?

Neem contact op met Bart de Man, De Man Interim.
Bart is telefonisch bereikbaar op 06-50 454 801, per e-mail op bart@dmi.nu.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email