Outsourcing van ICT

Outsourcing van ICT – de aanleiding

De organisatie en ICT zijn momenteel geïntegreerd binnen meerdere ziekenhuizen. Dit brengt onnodige complexiteit met zich mee, waardoor wijzigingen binnen de ICT omgeving complex en duur zijn.

De uitdaging

Door vervlechting van ICT en bijbehorende complexiteit is er behoefte aan een eigen ICT omgeving ontstaan, dus outsourcing van ICT.

De aanpak

Bij de outsourcing van ICT wordt gekeken naar het datawarehouse, infrastructuur, werkplekken en servicemanagement. Waarbij de organisatie geheel ontzorgd wordt door de externe leverancier. Hiervoor is een leverancierselectie traject ingang gezet en is de volledige ICT gemigreerd naar de nieuwe omgeving en zijn bijbehorende serviceprocessen ingericht.

De Man Interim vervult de rol van IT projectmanager. Waarbij de focus ligt op de nieuwe externe leverancier, maar ook de samenwerking met de bestaande ICT afdelingen van de ziekenhuizen. Binnen het project wordt nauw samengewerkt met de ICT manager.

De doelstelling

Doelstelling is het outsourcen van ICT, dus de volledige ICT onder te brengen bij een externe leverancier.
Waarbij de organisatie streeft naar 1 aanspreekpunt voor ICT diensten. Extra complexiteit is dat het netwerkt momenteel vervlochten is met meerdere ziekenhuizen. De oplossingsrichting gaat hier een oplossing in bieden, maar zal daar nooit los van staan. De outsourcing van ICT gaat gelden  datawarehouse, infrastructuur, werkplekken en servicemanagement. Echter er zal gebruik worden gemaakt van bestaande connectiviteit van de ziekenhuizen onderling en bestaande locale infrastructuur.

Het resultaten

Betreft onderhanden werk.

Meer weten?

Neem contact op met Bart de Man, De Man Interim.
Bart is telefonisch bereikbaar op 06-50 454 801, per e-mail op bart@dmi.nu.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email