Ontwikkeling en implementatie software en proces EPD

Ontwikkeling en implementatie software en proces EPD – de aanleiding

Het ziekenhuis maakte gebruik van een eigen ontwikkeld verpleegkundig Elektronisch Patiënt Dossier (EPD). Om dit toekomst bestendig te maken en te integreren met Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) is er besloten in samenwerking met de ZIS leverancier in co-development een nieuwe verpleegkundig EPD te bouwen voor de 2 ziekenhuizen, dus de ontwikkeling en implementatie software en proces EPD.

De uitdaging

De werkzaamheden werden uitgevoerd in opdracht van de raad van bestuur en maakt onderdeel uit van een grote programma. De raad van bestuur is met de Ziekenhuis Informatie Systeem leverancier een overeenkomst aangegaan voor de ontwikkeling van een nieuw verpleegkundige EPD. Totale omvang van het project is 35.000 manuur. Waarbij het ene ziekenhuis werkt met een eigen ontwikkeld verpleegkundig EPD en het andere ziekenhuis nog veelal op papier.  In tussenliggende periode acute wet en regelgevend nog gerealiseerd dient te worden in het bestaande verpleegkundig EPD, waarvan de relatie met de voormalige ontwikkelaar is verbroken. De uiteindelijke oplossing dient uniform geïmplementeerd te worden in 2 ziekenhuizen, met een specifieke inrichting per discipline en gebruikt wordt door 2500 toekomstige gebruikers.

De doelstelling

Doelstelling is om in co-development met de software leverancier een nieuw EVD te ontwikkelen en dit te implementeren in 2 ziekenhuizen.

De aanpak

De aanpak is verdeeld over een drietal deelprojecten:

  1. Afronden implementatie eigen verpleegkundig EPD voor de laatste afdelingen
  2. Doorontwikkeling eigen verpleegkundig EPD voor wet- regelgeving
  3. Ontwikkeling en implementatie software en proces EPD
    Hierbij is middels de Scrum methodiek de software samen met de gebruikersorganisatie gedocumenteerd, ontwikkeld en gevalideerd. En uiteindelijk over de 2 ziekenhuizen uitgerold

Mijn rol was ICT projectmanager, waarbij ik tevens de verantwoording heb over het zorgteam.

Het resultaat

Dit heeft geresulteerd in een nieuw verpleegkundig EPD, welke succesvol is geïmplementeerd 2 ziekenhuizen.

Meer weten?

Neem contact op met Bart de Man, De Man Interim.
Bart is telefonisch bereikbaar op 06-50 454 801, per e-mail op bart@dmi.nu.

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email