Software en proces implementatie PDMS

Software en proces implementatie PDMS – de aanleiding

Een lang gekoesterde wens voor Anesthesie en Intensivisten is een Patiënt Data Management Systeem (PDMS). waarbij de focus ligt op een software en proces implementatie PDMS. Zowel voor anesthesie op een OK als de intensiefst op een IC heeft te maken met een specifieke patiëntenpopulatie, in beide gevallen gaat het om een (korte) kritische behandeling. Een PDMS is specifiek ontwikkeld voor deze specifieke doelgroep, waarbij de meeste geregistreerde waarden van een client real-time ingelezen worden door het PDMS, waar op basis van standaard protocollen gehandeld kan worden, al of niet ondersteund door een systeem.

De uitdaging

De implementatie van het PDMS is al meerdere keren projectmatig gestart. Waarbij het tot op heden om budgettaire redenen niet is doorgegaan. Daarnaast is de wens 1 PDMS, echter hebben we het over maatwerk inrichting voor een tweetal disciplines. Anesthesie heeft veelal korte intensieve contacten en de intensivisten langere intensieve trajecten.

De aanpak

Samen met de dokters, verpleegkundige specialisten en ICT specialisten is er een eenduidig Programma van Eisen (PVE) opgesteld. Deze is uitgezet bij een aantal gespecialiseerde leveranciers. samen met toekomstige gebruikers zijn er referentiebezoeken georganiseerd, zodoende een goed beeld  van de praktijk geschetst werd en wat mogelijke valkuilen zijn bij de definitieve Software en proces implementatie PDMS.

Mijn rol was ICT projectmanager, waarbij ik tevens de verantwoording heb over het zorgteam.

De doelstelling

De doelstelling is tweeledig:

  1. Doelstelling is in eerste instantie het uitvoeren van een offerte traject, opstellen business case en implementatieplan voor besluitvorming raad van bestuur. Bij toekennen budget gaan we het PDMS inrichten en implementeren op de vier locaties.
  2. Het begeleiden van de pakketselectie, zodoende beide disciplines voor beide locaties kiezen voor 1 PDMS
  3. Software en proces implementatie PDMS op de OK en IC in een beide locaties

Het resultaat

Dit heeft geresulteerd in commitment van alle specialisten en lijn, welke actief betrokken zijn bij het offerte traject en een aanbieding van implementatieplan voor besluitvorming bij de raad van bestuur. Helaas is ook deze keer het project gestopt omdat de financiering niet is rondgekomen.

Meer weten?

Neem contact op met Bart de Man, De Man Interim.
Bart is telefonisch bereikbaar op 06-50 454 801, per e-mail op bart@dmi.nu.

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email