Portfoliomanagement is managen van een veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma’s om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken. De doelstelling van portfoliomanagement is het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico’s en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Organisaties denken vanuit een strategie. Om de strategie te doen slagen zal de organisatie iets moeten doen, een unieke verandering moeten doormaken. Hiervoor staan schaarse middelen ter beschikking. Portfoliomanagement is de discipline die ervoor zorgt dat de strategie op een beheerste wijze wordt gerealiseerd.

Wat kunnen wij doen om de controle over uw projectportfolio te verbeteren? Hoe zorgen wij er voor dat alleen die projecten worden gedaan die toegevoegde waarde hebben; dat niet alleen de projecten juist worden uitgevoerd, maar ook nog eens alleen de juiste projecten worden gedaan?