Het beheerst laten verlopen van projecten, is wat wij verstaan onder Project Control. De Man Interim ondersteunt de projectorganisatie o.a. met Project Management Officers en (Financial) Projectcontrol.

De Project Management Officers  en de projectcontrollers richten zich op de beheersing van tijd, geld, organisatie, kwaliteit. Wanneer projectmanagement wordt gecombineerd met de inrichting van een  project of programma office en met een professionele begeleiding van de beoogde verandering in de organisatie ontstaat een projectorganisatie die in staat is complexe veranderingen succesvol te implementeren.

(Financial) Projectcontrol bevindt zich op het raakvlak van de werkwijze en het te verrichten werk. Het bewaakt de wijze waarop het resultaat tot stand komt, het houdt de randvoorwaarden in de gaten en toetst tussenresultaten en het eindresultaat.