Project management & Control

Process Management

De manier waarop mensen met elkaar samenwerken verandert. Organisatie- en afdelingsgrenzen vervagen; steeds vaker werken mensen in teams en werken buiten de bestaande organisatiestructuren om. Ketenprocessen, matrixorganisaties, informatiemanagement, outsoursing… het managen van deze processen in plaats van organisatiestructuren wordt hierdoor belangrijker.

De Man Interim kent de impact van strategiewijzigingen op de processen in uw organisatie, en wij vertalen die strategie samen met onze opdrachtgevers naar praktische oplossingen. Procesmanagement met een sterke focus op het ontwikkelen van organisaties, op verbeteren en beheersen operationele risico’s, procesoptimalisatie middelen de Lean en/of SixSigma methodiek. Bij De Man Interim bent u aan het juiste adres.

Business Control

Een Business Controller helpt de directie van een bedrijf bij het beheersen van de financiële huishouding. Een andere belangrijke taak is het verbeteren van operationele processen en controles.Hij onderzoekt mogelijkheden om het management in een bedrijf naar een hoger niveau te tillen en stelt hiervoor plannen op. Ook operating planning behoort tot de taken van de Business Controller. Het vaststellen van de huidige positie van een bedrijf, de gewenste positie van een bedrijf, hoe daar te komen en hoe progressie hierin gemeten kan worden zijn vragen waarmee de Business Controller zich bezighoudt. Essentieel is het bepalen van een duidelijk doel en de mogelijkheid de mate van vooruitgang te kunnen meten.

Met de juiste invulling van de Business Control functie wordt gewaarborgd dat de organisatie inzicht heeft in haar resultaten en naar de toekomst juiste en gefundeerde management beslissingen kan nemen om haar strategische ambities waar te maken en geplande kostenbesparingen te behalen.

Projectportfolio, Project management en Project ondersteuning

Projectportfolio

Portfoliomanagement is managen van een veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma’s om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken. De doelstelling van portfoliomanagement is het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico’s en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Organisaties denken vanuit een strategie. Om de strategie te doen slagen zal de organisatie iets moeten doen, een unieke verandering moeten doormaken. Hiervoor staan schaarse middelen ter beschikking. Portfoliomanagement is de discipline die ervoor zorgt dat de strategie op een beheerste wijze wordt gerealiseerd.

Wat kunnen wij doen om de controle over uw projectportfolio te verbeteren? Hoe zorgen wij er voor dat alleen die projecten worden gedaan die toegevoegde waarde hebben; dat niet alleen de projecten juist worden uitgevoerd, maar ook nog eens alleen de juiste projecten worden gedaan?

(IT) Projectmanagement

Het inrichten en uitvoeren van een project om gewenste doelstellingen te behalen binnen gestelde kaders. Een mond vol, makkelijk gezegd, maar veelal een uitdaging om te realiseren.

De Man Interim maakt gebruik van de PRINCE2 en/of IPMA methodiek om hier handen en voeten aan te geven. Geen garantie voor succes, maar wel een leidraad en een uniforme binnen de projectwereld.

Door ruime ervaring zowel binnen business als IT en binnen diverse branches, zet De Man Interim haar kennis en kunde in om projecten tot een succes te brengen, waarbij de kracht ligt bij projecten op het raakvlak Business en IT.

Project control en PMO’s

Het beheerst laten verlopen van projecten, is wat wij verstaan onder Project Control. De Man Interim ondersteunt de projectorganisatie o.a. met Project Management Officers en (Financial) Projectcontrol.

De Project Management Officers  en de projectcontrollers richten zich op de beheersing van tijd, geld, organisatie, kwaliteit. Wanneer projectmanagement wordt gecombineerd met de inrichting van een  project of programma office en met een professionele begeleiding van de beoogde verandering in de organisatie ontstaat een projectorganisatie die in staat is complexe veranderingen succesvol te implementeren.

(Financial) Projectcontrol bevindt zich op het raakvlak van de werkwijze en het te verrichten werk. Het bewaakt de wijze waarop het resultaat tot stand komt, het houdt de randvoorwaarden in de gaten en toetst tussenresultaten en het eindresultaat.