Applicatie harmonisatie

Applicatie Harmonisatie – de aanleiding

Binnen de organisatie worden 2 applicaties gebruikt voor het primaire proces. Als gevolg van verdere integratie en ter voorbereiding van een nieuw ECD wil men beide primaire applicaties, met bijbehorende processen harmoniseren.

De uitdaging

Deze veranderingen vragen om aanpassing van de processen en in het bijzonder de aanpassing binnen het proces voor de cliëntregistraties. Daarnaast dient alle data gemigreerd te worden van Applicatie Cura (Unit4) naar Care4 (NederCare)en dienen ruim 500 gebruikers getraind te worden in gebruik van Care4. Extra complexiteit is het gekozen moment, niet zijnde 1 januari, wat een uitdaging geeft voor de facturatie.

De aanpak

Voor het opleiden van de 500 gebruikers hebben we gekozen voor het train de trainer concept. Waardoor we de kennis langdurig kunnen borgen binnen de organisatie.

Samen met de nieuwe leverancier hebben we de conversie technisch uitvoerig voorbereid en geïmplementeerd. Ingecalculeerde uitval en handmatige aanvulling zijn door het projectteam en toekomstige gebruikers doorgevoerd en gevalideerd.

Tevens is er een nieuw procesmodel opgesteld, waarbij de organisatie uniform gaat werken. Waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. de registraties rondom de cliëntadministratie zijn geborgd.

De Man Interim vervult de rol van projectmanager.

De doelstelling

De projectdoelen zijn drieledig:

  1. Opleiden van ruim 500 gebruikers.
  2. Het migreren van alle data van Cura naar Care4.
  3. Harmoniseren van het administratieve proces, zodoende dit organisatie breed gelijk getrokken wordt en wordt ondersteund voor Care4.

Het resultaat

Beide applicaties zijn geharmoniseerd en de medewerkers zijn opgeleid in Care4. Cura is uitgefaseerd.

Meer weten?

Neem contact op met Bart de Man, De Man Interim.
Bart is telefonisch bereikbaar op 06-50 454 801, per e-mail op bart@dmi.nu.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email